PRESS RELEASE

Öråkers Gård

Pilotgård för att lagra koldioxid

Öråkers Gård är en av 40 gårdar som ingår i pilotprojektet för Svensk Kolinlagring

LÄS MER HÄR

Ladans nya Café

Hållbart butikskoncept

Nu slår Ladans Café upp dörrarna med ett helt nytt butikskoncept 

LÄS MER HÄR

Odla Ihop Öråker

Gemensamhetsodling

Projektet "Odla Ihop Öråker" handlar om att odlar hållbart med biologisk mångfald.

LÄS MER HÄR