top of page

Djur

Lantraser

Svenska lantraser är husdjurraser som ursprungligen kommit från ett begränsat område och funnit där så pass länge att den till stora delar anpassat sig genetiskt till den lokala miljön. Varje land som undertecknat Konventionen om biologisk mångfald har ansvar för att bevara sina husdjursraser.

Grisar_Lizzy_soolnedgång.png

Grisar

Våra Linderödsgrisar Tina, Maggie och Bunny har för tillfället flyttat till en regenerativ gård norr om Uppsala. Där de har uppdraget att böka och gallra en skog om ca 4-5 hektar, de kommer föröka sig och fortsätta att leva 100% av deras tid utomhus.

Om allt går som planerat så flyttar grisarna tillbaka under 2024.

Under tiden de bott på Öråker har grisarna bl.a. arbetat i odlingarna med att böka upp jorden och äta ogräsrötter för att förbereda jorden för odling. ​

Höns,Ankor & Får

Fåren, Hedemorahönsen och fem svenska blåankor bor och betar i olika områden runt Ladan.

 

Under vintern har hönsen arbetat med att picka i jorden och gödsla i en av odlingstunnlarna inför odlingssäsongen.

500fba74-658d-4efd-aa81-bcdc6d29221d.jpg
bråk i hagen.jpg

Hästar

Stallet på gården är privat och har plats för 15 hästar som går i stora hagar med lång utevistelse. Naturbetesmarker är viktiga för den biologiska mångfalden och även för att binda kol som begränsar klimatförändringar.

I boxarna står hästarna på torv alternativt halmpellets som blandas med EM och Vulkamin. Det är bra för hästarnas hovar och främjar luftvägarna. Det gynnar även nedbrytningsprocessen i gödslet som vi använder i odlingarna då mikrolivet aktiveras.

Välkomna att titta på hästarna som går i hagarna men var snäll att inte mata dom då det kan finnas saker hästarna inte tål.

Kor

Korna som betar på Strandängarna arbetar med att hålla nere växtligheten på ängarna. Eftersom kor, får och hästar betar på olika sätt arbetar dom bra tillsammans.

Kor sliter av växterna med tungan, får biter av blad och skott nära marken och hästarna är bäst på att beta gräs.

Tillsammans gör dom ett viktigt jobb genom att hålla landskapet öppet så att växter, insekter, fjärilar, vilda bin och fåglar ska kunna leva där.

IMG_20180718_213419.jpeg
bottom of page