Stallet_solnedgång.png

 

Levande lantbruk och familjegård sedan 1792 

Vår ambition är att utveckla gården långsiktigt och att bevara den värdefulla natur och kulturmiljö som finns från tidigare generationer.

Vår vision är att skapa en plats för möten mellan människor där aktiviteter och verksamheter skapar välbefinnande för människor, natur och djur.

ARKM.1988-111-00573.jpg

Herrgården c. 1930

I arbetet med att skapa en hälsosammare miljö för växter, djur och människor, har vi engagerat oss i lokala miljö- och klimatprojekt. Återvinning av hushållsavfall för att omvandla matrester till energirik och levande jord och fermentering av hästgödsel för att effektivisera hantering samt öka mikroliv och näring i jorden är några av dem.

Öråkers Gård ingår i pilotprojektet Svensk Kolinlagring för att testa metoder att lagra mer kol i jordbruksmarken.  Under 2021 påbörjas, i samarbete med kommunen, en större restaurering av strandängar samt anläggning av en våtmark för att gynna den biologiska mångfalden.

 

Läs mer om miljöarbetet under press

Läs mer om gården på Öråkers Gårds hemsida 

f%C3%A4lt%20mot%20ladan_edited.jpg