Levande lantbruk och familjegård sedan 1792 

Vår ambition är att utveckla gården långsiktigt och att bevara den värdefulla natur och kulturmiljö som finns från tidigare generationer.

Vår vision är att skapa en plats för möten mellan människor där aktiviteter och verksamheter skapar välbefinnande för människor, natur och djur.

Herrgården c. 1930

I arbetet med att skapa en hälsosammare miljö för växter, djur och människor, har vi engagerat oss i lokala miljö- och klimatprojekt. Återvinning av hushållsavfall för att omvandla matrester till energirik och levande jord och fermentering av hästgödsel för att effektivisera hantering samt öka mikroliv och näring i jorden är några av dem.

Under 2021 hoppas vi, att i samarbete med kommunen, genomföra en större restaurering av strandängar samt anlägga en våtmark för att gynna den biologiska mångfalden.

 

Ladan Öråker

Öråkers Gård

19693 Kungsängen

ladan@orakersgard.se

©2021 Horn AB. 

  • Facebook
  • Instagram